Forsiden Formål Bestyrelsen Bladet Links Jubilæum Århus Esbjerg

Opdateret den 23-08-2022

Kom vær med i en god forening

Copyright © Foreningen til violinbygningens fremme 2020-2024

Bøger Fortiden Billeder 2021 Det er interessant og sjovt

Du vil her kunne følge med i en del af de aktiviteter, foreningen iværksætter. Men måske er det væsentligste for dig at få en mulighed for at komme i kontakt med mennesker, som på en eller anden vis beskæftiger sig med violinen - og som holder af det lille, fine instrument med den spændende historie.Der findes vel ikke et musikinstrument, der på én gang rummer så megen mystik og skønhed som netop violinen


Foreningens formål er at fremme interessen for violiner og andre strygeinstrumenter..

Foreningen er stiftet i 1985.

Til foreningens medlemmer udkommer fire gange om året bladet "Violinen", som bringer interessante artikler om violinbyggekunsten. Artikler om historiske instrumenter og deres bygmestre har også  plads i spalterne.

Foruden det årlige byggetræf afholdes hvert år et seminar, hvor medlemmerne blandt andet fremlægger deres nybyggede instrumenter til bedømmelse udført af en professionelt udøvende violinbygger.